วจก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยการจัดการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีครบรอบ 72ปี ณ ลานพิกุลจัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยภายในงานมีการมอบโล่เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ซึ่งมีคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 197

แชร์ข้อมูล ::