บริษัทสยามไวเนอรี่มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแทนความห่วงใย


 

บริษัทสยามไวเนอรี่มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแทนความห่วงใย


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทสยามไวเนอรี่ มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแทนความห่วงใยให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคาร 2 ชั้น 13 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 150

แชร์ข้อมูล ::