รายงานตัว นักศึกษาใหม่ มรธ.สป. ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ กำกับดูแลการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งเน้นย้ำให้บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธนบุรี สมุทรปราการ ได้ปฏิบัติตนตามมาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 292

แชร์ข้อมูล ::