รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 11 ร้าน

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานกฎหมายและวินัย อาคาร 4 ชั้น 2

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 - 890 - 2286 หรือ www.dru.ac.th


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 269

แชร์ข้อมูล ::