วจก จัดอบรมการออกข้อสอบบนระบบ e-learning


 

วจก จัดอบรมการออกข้อสอบบนระบบ e-learning


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกข้อสอบบนระบบ e-learning” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.แอนนา พายุพัด เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 218

แชร์ข้อมูล ::