การประชุมการพัฒนาท้องถิ่น สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม เรื่องการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นแนวทางในการบูรณาการด้านการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดสมุทรปราการ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 211

แชร์ข้อมูล ::