ประชุมเตรียมความพร้อมด้านหอพักนักศึกษา


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการเปิดบริการหอพักนักศึกษา และร่วมกันหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 204

แชร์ข้อมูล ::