ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์


 

ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์


เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนากร เจียรกุล  รศ.ประภากร สุคนธมณี  และอาจารย์เพ็ญพิสุทธิ์  ศิริ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 254

แชร์ข้อมูล ::