ตรวจประเมินคุณภาพสาขาวิชานิติศาสตร์


 

ตรวจประเมินคุณภาพสาขาวิชานิติศาสตร์


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.โกญจนาท เจริญสุข อ.ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล และ อ.ณัฐกาญ ธีรบวรกุล เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 261

แชร์ข้อมูล ::