ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นุกูล ธรรมจง ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ และ อ.จันวิภา สุปะกิ่ง เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ฯ อาคาร 2 ชั้น 14


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 311

แชร์ข้อมูล ::