ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


 

ตรวจประเมินคุณภาพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ


เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พระมหาบุญนา ฐานวีโร ผศ.ดร.สุชาดา แสงดวงดี และ อ.ประทับใจ อภิสิทธิ์สุขสันติ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 233

แชร์ข้อมูล ::