มรธ. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ


 

มรธ. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในฐานะประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 182

แชร์ข้อมูล ::