มรธ. ประชุมคณะกรรมการบริกหารงานบุคคล


 

มรธ. ประชุมคณะกรรมการบริกหารงานบุคคล


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5  

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ให้สอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  พร้อมมอบหมายนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย นำไปพัฒนาบุคลากรทั้งสามด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย การพัฒนาด้านการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา และการพัฒนาด้านสมรรถนะตามการปฏิบัติงาน


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 256

แชร์ข้อมูล ::