Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

บุคลากร สนอ. ร่วมประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ microsoft teams เพื่อหารือการดำเนินงานในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งที่ 3 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 263

แชร์ข้อมูล ::