SCIDRU มอบกระเช้าเจลล้างมือขนาดพกพา


 

SCIDRU มอบกระเช้าเจลล้างมือขนาดพกพา


เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศึกษานารี ในการนี้ได้มอบเจลล้างมือขนาดพกพา 50 ml จำนวน 200 ขวดให้กับโรงเรียนเพื่อส่งต่อให้กับครูในโรงเรียน โดยมีนายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีเป็นผู้รับมอบ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 518

แชร์ข้อมูล ::