ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยถึง 31 พ.ค.2563


 

ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยถึง 31 พ.ค.2563


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขยายระยะเวลาการปิดทำการทั้งกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และให้คงมาตรการการทำงานที่บ้านต่อไป ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานจัดเวรบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในทุกวันทำการตามความเหมาะสม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 353

แชร์ข้อมูล ::