โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการวิชาการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการวิชาการ
วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 09.00 – 16.00
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 546 
ศูนย์คอมพิวเตอร์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 444

แชร์ข้อมูล ::