ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ มรธ.สป.มอบเจลแอลกอฮอล์


 

ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ มรธ.สป.มอบเจลแอลกอฮอล์


เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นายนิกรณ์ ไผ่ตระกูล พร้อมด้วย นางสุชาดา ติยะสันต์ ตัวแทนคณะศิษย์เก่า นักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือขนาด 500ML. เพื่อให้มหาวิทยาลัยไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี อาจารย์วสุธิดา นักเกษม และ อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นตัวแทนรับมอบแทนอธิการบดี ณ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 242

แชร์ข้อมูล ::