บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน WFH


 

บุคลากร สนอ.ร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน WFH


เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงานสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านระบบ microsoft teams เพื่อหารือการดำเนินงานในช่วงที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งหารือกิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ โดยการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรแต่ละหน่วยงานของสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 282

แชร์ข้อมูล ::