ประชุมร่วมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ถกมาตรการช่วงโควิด


 

ประชุมร่วมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ถกมาตรการช่วงโควิด


เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่ม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี รศ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีการหารือเรื่องการเยียวยานักศึกษา การเปลี่ยนการเปิดภาคเรียนการศึกษา รวมทั้งเรื่องการเข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานกักตัว

และเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร และอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 4 กลุ่มผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรร ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ในการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ไมโครซอฟท์ ทีมส์ กับบริการ Microsoft Office 365 A1 สู่โรงเรียนสาธิตภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยจะให้โรงเรียนสาธิตต้องเป็นต้นแบบ ในการนำหลักสูตรในสาระวิชาต่างๆ สร้างในบริบทของออนไลน์ที่ไม่ติดกับดักอยู่กับการเรียน การสอนในระบบปกติ

 

 

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::