Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
บุคลากรการแพทย์ รพ.รามาเตรียมเข้าพักที่ มรธ.สป.


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

บุคลากรการแพทย์ รพ.รามาเตรียมเข้าพักที่ มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่นำแม่บ้านเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดอาคารหอพัก อาคาร A และ B ก่อนที่บุคลากรทางการแพทย์จะเข้าพัก ส่วนอาคารหอพักที่ทางจังหวัดสมุทรปราการใช้เป็นสถานที่พักสำหรับผู้ต้องสังเกตอาการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 มีเจ้าหน้าที่อำนวยการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 259

แชร์ข้อมูล ::