สนว.จัดประชุมเตรียมพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์


 

สนว.จัดประชุมเตรียมพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย สีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนำการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อย


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 221

แชร์ข้อมูล ::