วจก.อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


 

วจก.อบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์" รุ่นที่ 1 วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แอนนา พายุพัด และนางสาวธนวรรณ มั่นอ่วม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักศึกษาในสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ณ ห้องสืบค้นอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 202

แชร์ข้อมูล ::