Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 6


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 6


เมื่อวันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้อง 1101 , 1103 , 1103 อาคาร 1 ชั้น 10  


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 243

แชร์ข้อมูล ::