มรธ. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการมาตรการดูแลสถานที่ ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 และทำความสะอาดอาคารสถานที่ ทุกห้อง ทุกอาคาร ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งกรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ได้ประกาศหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 หากมีความคืบหน้าประการใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 964

แชร์ข้อมูล ::มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10600

: 02-890-1801 ต่อ 5010 , 02-466-9000
: pr.dru@dru.ac.th