อบรมแนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชน-เทศบาลเมืองบางแก้ว


 

อบรมแนวทางดำเนินการร่วมกับชุมชน-เทศบาลเมืองบางแก้ว


เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกับชุมชนและเทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เนื่องจากในช่วงเวลานี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสาขาวิชาฯ ได้นำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการ ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้ ณ จุดลงทะเบียน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::