งานวันมาฆบูชา ณ วัดบุปผาราม


 

งานวันมาฆบูชา ณ วัดบุปผาราม


เมื่อวันที 1 มีนาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และ อาจารย์วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ จัดโครงการ วันมาฆบูชา ณ วัดบุปผาราม กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยมีพระกิตติวิมลเมธี (พระอาจารย์สุชีพ สุธมฺโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบุปผารามวรวิหาร แสดงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา แก่นักศึกษามหาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 420

แชร์ข้อมูล ::