English Bootcamp สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์รุ่น1,2


 

English Bootcamp สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์รุ่น1,2


เมื่อวันที่ 9-13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับเจ้าของภาษา (English Bootcamp) สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ อาคาร 1 ชั้น 12 และ ชั้น 13 


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 245

แชร์ข้อมูล ::