นิทรรศการ เส้น - สาย - แสง - เงา ครั้งที่ 4


 

นิทรรศการ เส้น - สาย - แสง - เงา ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย โครงการ เส้น สาย แสง เงา ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "อบอุ่น" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย

ทั้งนี้ งานนิทรรศการ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-13 มีนาคม 2563  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 155

แชร์ข้อมูล ::