มรธ.ร่วมประชุมเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้าง พม.


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และนายจิรายุ พลับสวาท ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจในเจตนารมณ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร นายขจร จิตสุขุมมงคล และนายโอภาส เขียววิชัย ร่วมอภิปรายเจตนารมย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 

ติดตามชมการอภิปรายเจตนารมย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ https://youtu.be/yLz5xfZ2PWI


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 204

แชร์ข้อมูล ::