อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู


 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นพระวิทยากรอบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู และพระมหาชาตรินทร์ กิตฺติเมธี เป็นพระวิทยากรอบรมเรื่องครูในยุค 4.0 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 879

แชร์ข้อมูล ::