วจก.จัดสอบมาตรฐานอาชีพ (Project Management)


 

วจก.จัดสอบมาตรฐานอาชีพ (Project Management)


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management) อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 50 ปี อาคาร 1 ชั้น 15  
 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 214

แชร์ข้อมูล ::