อบรม User-focused interface : EDS single search


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักวิทยบริการฯ นำโดย ผศ.แอนนา พายุพัด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมอบรม “User-focused interface : EDS single search” โดยมี คุณมนทกานต์ จันทรวรินทร์ จาก EBSCO เป็นวิทยากรเข้าให้ความรู้ในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล DRU Discovery Service


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนผู้เข้าชม :: 245

แชร์ข้อมูล ::