สนอ.ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วมหาวิทยาลัย


 

สนอ.ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการติดกล่องเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณหน้าลิฟท์​ทุกชั้น พร้อมแจกอุปกรณ์​และแอลกอฮอล์​ฆ่าเชื้อให้กับแม่บ้านและเติมเจลแอลกอฮอล์​ตามจุดต่างๆ รวมทั้งการแจกเจลล้างมือให้กับหน่วยงานต่างๆ พร้อมแจกหน้ากากอนามัย เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 281

แชร์ข้อมูล ::