พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต : Hybrid Mobile App


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต : Hybrid Mobile App กับการสร้างแอปพลิเคชันแบบมืออาชีพ  โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต. สมโภชน์ กุลธารารมณ์ อาจารย์แผนกการศึกษา ศูนย์ไซเบอร์ทหาร (กวก.ศซบ.ทหาร) เป็นวิทยากรให้ความรู้นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 534 อาคาร 5 ชั้น 3 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 294

แชร์ข้อมูล ::