โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563


 

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563


เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมคณาจารย์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนลงพื้นที่จริง “ชุมชนกุฎีจีน” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกับธนาคารออมสิน) ก่อนนำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 265

แชร์ข้อมูล ::