Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5


 

Intensive preparation for DRU Test ครั้งที่ 5


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Intensive preparation for DRU Test” สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้อง 9203, 9204, 9205, 9206, 9207 และ 9208 อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยการอบรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.


แหล่งที่มา :: ศูนย์ภาษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 216

แชร์ข้อมูล ::