หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์


 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดโครงการอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพิศาล แสงจันทร์ และคุณทายาท เดชเสถียร หรือคุณบอลคุณยอดจากรายการหนังพาไป มาถ่ายทอดประสบการณ์จองและความรู้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ในครั้งนี้ และในการนี้รองคณบดี อาจารย์กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว ได้มอบของที่ระลึกให้วิทยากรทั้งสองท่าน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 336

แชร์ข้อมูล ::