สาธิต มรธ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ


 

สาธิต มรธ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (เหล่าสมุทร) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระหว่างวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::