โครงการบัญชีครัวเรือนเพื่อชีวิต ณ ชุมชนบางไส้ไก่


 

โครงการบัญชีครัวเรือนเพื่อชีวิต ณ ชุมชนบางไส้ไก่


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยอาจารย์อุษา จูฑะสุวรรณศิริ และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีฯ จัดโครงการการบัญชีครัวเรือนเพื่อชีวิต ณ ชุมชนบางไส้ไก่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีครัวเรือนเพื่อหาจุดบกพร่องเพื่อนำบัญชีไปใช้ในการพัฒนาตนเองและเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในธุรกิจและชุมชน


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 406

แชร์ข้อมูล ::