เสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในหน่วยงานราชการ


เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเสวนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในหน่วยงานราชการ วิทยากรโดยคุณสุภาวดี สมานมิตร นักวิชาการจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ ห้อง 2122-2123 อาคาร 2 ชั้น 12 ในการนี้ พร้อมกันนี้ คุณสุภาวดี สมานมิตร ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดี เพื่อปรึกษาเรื่องการจัดหาสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาของคณะต่อไป 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 158

แชร์ข้อมูล ::