โครงการสัมมนา ชี้ทางรวยด้วยธุรกิจออนไลน์ 4.0


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา "ชี้ทางรวยด้วยธุรกิจออนไลน์ 4.0" โดยมีอาจารย์ปฐมพงศ์ บำเริบ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 60 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการทำธุรกิจออนไลน์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรได้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 237

แชร์ข้อมูล ::