นศ.ดูงานกระบวนการผลิตไวน์ บจก.สยาม ไวเนอรี่


 

นศ.ดูงานกระบวนการผลิตไวน์ บจก.สยาม ไวเนอรี่


ผศ.ดวงดี วิเชียรโหตุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมอาจารย์พรทิพย์ ธนรติกุล จัดโครงการอบรม "กระบวนการผลิตไวน์และเครื่องดื่มไร้แอลกฮอล์ในระดับอุตสาหกรรม" นำนักศึกษาไปศึกษาดูกระบวนการผลิต ณ บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด โรงงานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 162

แชร์ข้อมูล ::