อบรมการสร้างเว็บบล็อกสำหรับมือใหม่


 

อบรมการสร้างเว็บบล็อกสำหรับมือใหม่


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยอาจารย์กัลยานี เลื่องสุนทร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างเว็บบล็อกสำหรับมือใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 331 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 148

แชร์ข้อมูล ::