งานแถลงข่าวต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร


 

งานแถลงข่าวต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานแถลงข่าว “ต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพรสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”  ในการนี้ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาการอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบ การประเมินและการลงนามรับรองสูตรเครื่องดื่มต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร โดยมีคุณพงษ์พันธุ์ สืบแสงไทย นายกสมาคม บาร์เทนเดอร์ประเทศไทย Brand ambassador Jack Daniel's Thailand คุณสุภศักดิ์ เกตุไทย Cocktail Creative & Beverage Consultant Manager, Cocktail Thailand  คณะอนุกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม กระทรวงแรงงาน และคุณสุรเชษฐ คหจิรัฐติกาล Beverage Manager, Rama Garden Hotel และการลงนามความร่วมมือจากชุมชนในเขตฝั่งธนบุรี  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวและเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 220

แชร์ข้อมูล ::