ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น - สาย - เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ


 

ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น - สาย - เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ


ผลการประกวดภาพถ่าย โครงการประกวดถ่ายภาพ : เส้น - สาย - เงา ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "ล้ำ" จากผลงานผู้ส่งเข้าประกวด 117 ชิ้น ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา
รางวัลที่ 1 วรัชญ์ เลิศรัฐการ
รางวัลที่ 2 ปิยวัฒน์ อ่วมทับ
รางวัลที่ 3 พวงทอง อรรภาเวช

ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
รางวัลที่ 1 สัณหกช เทพโยธิน
รางวัลที่ 2 วีรพงษ์ วงศ์ว่องตระกูล
รางวัลที่ 3 ยศอนนต์ ยิ่งยืนยง

ผู้ที่ได้รับรางวัล กรุณติดต่อ อาจารย์ปัณณธร สมสรวย โทร. 0869789553 ภายในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 และรับรางวัล วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 880

แชร์ข้อมูล ::