ตรวจร่างกาย นศ.จีน รอบ 2 อุณหภูมิปกติ ไม่มีไข้


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี นำพยาบาลเข้าตรวจสุขภาพนักศึกษาจีนที่เดินทางกลับมาจากประเทศจีน ครั้งที่ 2 โดยผลการตรวจร่างกาย อุณหภูมิเฉลี่ย 36.8 องศาเซลเซียส (ปกติ) 

กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าประการใดมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป ขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ติดตามข่าวจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น และขอให้มั่นใจในมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าของมหาวิทยาลัย หากคณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาท่านใด มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ศูนย์อาเซียนศึกษา


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 283

แชร์ข้อมูล ::