อบรมอนาคตการท่องเที่ยว 4.0


 

อบรมอนาคตการท่องเที่ยว 4.0


เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรม เรื่องอนาคตการท่องเที่ยวไทยจะเป็นอย่างไรในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม 50 ปีราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 187

แชร์ข้อมูล ::