อบรมการเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ และนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมศักยภาพนักบัญชี 4.0 (Smart Accountant 4.0) วิทยากรโดย อาจารย์คริษฐ์ ไข่มุกข์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กซาไบร์ท จำกัด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชมพรรณ รักษ์ศรีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 320

แชร์ข้อมูล ::