ประชาสัมพันธ์บัณฑิตและญาติที่มาร่วมแสดงความยินดี


ประชาสัมพันธ์บัณฑิตและญาติที่มาร่วมแสดงความยินดี
ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 11 มีนาคม 2561 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี 
อย่าลืม !! พกบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงตนเข้าสู่บริเวณงานพิธี (สำหรับชาวต่างชาติใช้ Passport เพื่อแสดงตน)
ด้วยนะคะ


แหล่งที่มา :: ศูนย์คอมพิวเตอร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 954

แชร์ข้อมูล ::